съхранявам

to store

verb


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • съхранявам — гл. пазя, вардя, запазвам, завардвам, опазвам, увардвам, крия, прикривам гл. пестя, спестявам гл. държа, поддържам, задържам гл. скътвам гл. записвам …   Български синонимен речник

 • съхранявам се — гл. оцелявам, оставам жив, запазвам се …   Български синонимен речник

 • държа — гл. вземам, улавям, хващам, хванал съм, взел съм, залавям, стискам, вкопчвам, сграбчвам, похващам, поддържам гл. задържам, запирам, владея гл. съдържам, имам гл. настоявам, наблягам, упорствувам гл. пазя, запазвам, съхранявам гл …   Български синонимен речник

 • задържам — гл. запирам, спирам, препятствувам, попречвам, забавям, възпирам, обуздавам, сдържам, отклонявам гл. арестувам, затварям гл. подпирам, подкрепям гл. въздържам, удържам гл. държа, пазя, поддържам, запазвам, съхранявам гл …   Български синонимен речник

 • запазвам — гл. пазя, опазвам, охранявам, вардя, увардвам, завардвам, предпазвам, предвардвам гл. закрилям, защищавам, браня гл. крия, скривам, съхранявам, спастрям гл. прислонявам, прикривам, заслонявам гл. пестя, икономисвам, спестявам, отделям гл …   Български синонимен речник

 • запазвам се — гл. оцелявам, оставам невредим, избавям се, спасявам се, отървавам се гл. предпазвам се, пазя се, завардвам се, скривам се, прикривам се, прислонявам се, заслонявам се гл. оставам на мястото си, задържам се, не се променям гл. оставам жив,… …   Български синонимен речник

 • записвам — гл. написвам, бележа, отбелязвам, забелязвам, означавам, обозначавам, отмятам, маркирам гл. вписвам, включвам гл. абонирам гл. регистрирам, протоколирам, водя бележки гл. изброявам гл. съхранявам …   Български синонимен речник

 • оставам жив — словосъч. оцелявам, запазвам се, съхранявам се …   Български синонимен речник

 • оцелявам — гл. запазвам се, опазвам се, оставам непокътнат, спасявам се, съхранявам се, оставам здрав и читав гл. оставам жив …   Български синонимен речник

 • пазя — гл. вардя, охранявам, браня, закрилям, защищавам, завардвам, запазвам, предпазвам, покровителствувам, бдя, щадя, милея гл. крия, съхранявам, пестя, спестявам, отделям настрана гл. съблюдавам, изпълнявам, спазвам, следвам гл. грижа се за, гледам,… …   Български синонимен речник

 • поддържам — гл. държа, задържам, придържам, подкрепям, подсилвам, подпирам гл. крепя, закрепвам, вардя, запазвам, покровителствувам, защищавам, оказвам помощ гл. смятам, считам, мисля, съм на мнение, отстоявам, застъпвам гл. давам издръжка, подпомагам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.